ความเป็นเลิศ

เราทุ่มเทกับบทเรียนที่ดี เราจึงเสนอความแตกต่างและหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

ความใกล้ชิด

เราพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่และเข้าถึงนักเรียนทุกคน เราจึงจัดคลาสเรียนเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อความสนิทสนมระหว่างนักเรียนและผู้สอน หากมีปัญหาและข้อสงสัย ครูจะสามารถตอบสนองกับนักเรียนได้ทันที

การเข้าถึง

หากมีปัญหากับร่างกายหรือเกิดอาการบาดเจ็บ เราอยากให้นักเรียนแจ้งให้เราทราบทันที เพื่อจะได้จัดการดูแลการเรียนได้อย่างเหมาะสมว่า ทำสิ่งใดได้ เล่นสิ่งใดได้ และจะช่วยให้นักเรียนทุกคนมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะเราตั้งมั่นไว้แล้วว่า เราจะพาทุกคนมุ่งสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

ความชำนาญ

Pilates Station ครูผู้สอนทุกคนมีใบรับรองการเป็นครูผู้สอนระดับมืออาชีพ นอกจากนี้เรายังมีการทดสอบความรู้ของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี โดยทุกคนจะต้องเข้าร่วมหลักสูตร State Of The Art Education Programs

การเป็นผู้นำแถวหน้าในวงการ Pilates ของไทย

Patricia Duchaussoy เป็นคนแรกที่สร้าง Pilates Studio ในประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อปี 2004 ที่ The Studio31 ในเวลานั้น Patricia มีความรู้ความสามารถสูง และมีความทะเยอทะยานในการสอน จึงอุทิศตนเพื่อสอน Pilates อย่างเต็มที่ ไม่นานก็มีการพูดกันปากต่อปากถึงที่นี่ ทำให้มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง The Studio31 จึงต้องขยับขยาย ตั้งแต่เป็น 2009 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน Patricia และทีมของเขาได้ช่วยกันฝึกสอนนักเรียนกว่าพันคนแล้ว ที่ Pilates Station Bangkok

เรามีการสอน Pilates บนผืนเสื่อและ Reformer ทั้งแบบกลุ่มทั่วไป, กลุ่มเรียน 2 คน และแบบส่วนตัว เพื่อบรรยากาศในการเรียนที่แตกต่างหลากหลาย

โดยสรุปแล้ว Pilates Station เพื่อความใกล้ชิดและการเข้าถึงนักเรียนทุกคน เราจึงจัดการสอนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนและเอาใจใส่จากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเราจึงทุ่มเทเวลาเพื่อออกแบบการสอน เพื่อให้แต่ละคลาสมีความแตกต่างและหลากหลายพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกคน รวมถึงผู้มีอาการบาดเจ็บมาก่อน เพียงแค่ท่านแจ้งเรา เราพร้อมที่จะจัดวิธีการสอนที่เหมาะสมและได้ผลดีไม่แพ้คลาสการเรียนทั่วไป “เพราะเราได้ให้คำมั่นไว้แล้วว่า เราจะพาทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการให้ได้”