คอร์สเรียนสำหรับผู้สอน โยคะฟลาย

Upcoming Training

Professional Yoga Fly Instructor Training Level 1

August 12 – 15, 2017 : 4 Days

ผู้สอน คุณ สิรี วงศ์รื่น (คุณครูฝ้าย)

รายละเอียดการเรียน

 • ค่าลงทะเบียน: 49,900 บาท * ฟรี hammock 1 set
 • ระยะเวลาการสอน: 4 วัน 
 • จำนวนนักเรียน: จำกัดสูงสุด 15 คนเท่านั้น
 • วัตถุประสงค์ : บทเรียนเบื้องต้น Body Fly สำหรับผู้ต้องการเป็นครู เพื่อให้มีพื้นฐานและทักษะการสอน Body Fly Yoga ที่แน่นและถูกวิธี  พร้อมปลูกฝังให้ผู้สอนทุกคนให้หมั่นฝึกฝนแม้กระทั่งหลังเรียนจบ หลักสูตรการสอนจะทำให้ผู้เรียนรู้หลักการสอน ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ พร้อมทั้งสามารถสังเกตการนักเรียนของตนเอง และรู้จักการถ่ายถอดประสบการณ์ในการเล่น Body Fly 

Course Fee:

 • Yoga Fly Level 1 – Professional Instructor Training : 49,900 THB
  *including Free Hammock 1 Set (8,900 ฿)
 • Yoga Fly Level 2 – Professional Instructor Training : 39,900 THB
 • Yoga Fly Level 3 – Professional Instructor Training : 29,900 THB

Training Packages:

 • Yoga Fly Level 1&2&3 – Professional Instructor Training :  99,900 THB  instead of 119,700
  *including Free Hammock 1 Set (8,900 ฿)
 • Yoga Fly Level 1&2 – Professional Instructor Training :  79,900 THB  instead of 89,900
  *including Free Hammock 1 Set (8,900 ฿)
 • Yoga Fly Level 2&3 – Professional Instructor Training :  59,900 THB instead of 69,800
 • **** Early Bird 5% OFF 

บทเรียนตามหลักสูตร:

 •  5 พื้นฐาน ในการเล่น BODY FLY ที่ต้องรู้
 • กฎเหล็กในการเล่น BODY FLY สำหรับ การจัดท่าทางเคลื่อนไหวเมื่อไม่ได้อยู่บนพื้น
 • เรียนรู้การสร้างเป้าหมายในการฝึก
 • รู้จักการปรับการใช้กำลังอย่างเหมาะสม
 • รู้จักการจัดท่าทางให้ถูกต้อง
 • สอนการสังเกตการณ์และการถ่ายทอดความรู้
 • ฝึกการแสดงท่าทางเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน
 • การเตรียมตัว….ผู้ที่เรียนควรมีประสบการณ์การฝึก โยคะ พิลาทิส หรือมีการเล่น Fitness เป็นประจำมาเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกาย หากไม่แน่ใจในศักยภาพของตัวเอง สามารถส่ง E-Mail สอบถาม หรือโทรมาที่ 0988858107 ยังสามารถคุยกับเราที่สตูดิโอโดยตรงก็ได้
 • การรับรองวิชาชีพ….เมื่อจบการเรียน คุณจะได้รับใบรับรองการประกอบอาชีพ ครูฝึกระดับพื้นฐาน  จากสถาบัน BFIA และได้เป็นส่วนหนึ่งของ International Body Fly Instructor Community รวมถึงได้รับสิทธิ์ลงในเครือค่ายของ BFIA International Online Network หลังจากผ่านการฝึกฝนจนสำเร็จและผ่านการทดสอบ

Register Now:

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Professional Yoga Fly Instructor Training Level 2

November 16 – 19, 2017 : 4 Days

 • Regular Price: THB 39,900
 • Duration: 4 days
 • Course language: English
 • Number of participants: Max. 15 participants.
 • Course Objectives: Body Fly Instructor Training Level 2 this requires that teachers have a good knowledge and intensive. Learning that the two are very focused on safety and the perception of the body. It’s still fun and gorgeous. Body Fly Instructor Training Level 2 add more exercise. So you can teach in Yellow and Green wing. This course focuses on the deeper understanding of the integrity and interests of the Body Fly and help you move on to more advanced skills in Ariel to come.

Course Fee:

 • Yoga Fly Level 1 – Professional Instructor Training : 49,900 THB
  *including Free Hammock 1 Set (8,900 ฿)
 • Yoga Fly Level 2 – Professional Instructor Training : 39,900 THB
 • Yoga Fly Level 3 – Professional Instructor Training : 29,900 THB

Training Packages:

 • Yoga Fly Level 1&2&3 – Professional Instructor Training :  99,900 THB  instead of 119,700
  *including Free Hammock 1 Set (8,900 ฿)
 • Yoga Fly Level 1&2 – Professional Instructor Training :  79,900 THB  instead of 89,900
  *including Free Hammock 1 Set (8,900 ฿)
 • Yoga Fly Level 2&3 – Professional Instructor Training :  59,900 THB instead of 69,800
 • **** Early Bird 5% OFF 
 • Pre requisites: You should learn through Body Fly Instructor Training Level 1 or Pilates Fitness is played on a regular basis to improve the movement of the body. If unsure of their own potential, can send E-Mail: [email protected] or call us at 02 661 7468  to talk to us at the studio directly.
 • Certification: This course will enable you to become a Certified BFIA Instructor Level 1 and Level 2. You will become part of the International Body Fly Instructor Community and have active registration in the BFIA International Online Network after successfully trained and tested.

Register Now:

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.